Waarom steun

Geachte ondernemer,

Het Jazzfestival Gorinchem is sinds 1972 het oudste onafgebroken meerdaags evenement in Gorinchem! Het Festival is bovendien na Breda het oudste Jazzfestival in Nederland!
Het onderdeel ‘UP to the PUB / Jazzkroegentocht’ is in 42 jaar uitgegroeid tot de Grootste in Nederland ! Al 30 jaar een Jazz&Gospeldienst in een swingende Grote Kerk is uniek in Nederland !

Jaarlijks trekt het festival afhankelijk van de weersomstandigheden tussen de 15.000 tot 20.000 belangstellenden uit stad, regio en land, die de overwegend gratis en openbare muzikale evenementen binnen ons historisch centrum mee beleven.

Stichting Jazzfestival Gorinchem kent geen eigen inkomsten en werkt zonder commercieel, politiek of religieus doel. De Stichting promoot jazz in brede zin met als nevendoel de schijnwerpers op cultuur en toeristische mogelijkheden van onze historische veste.

Vanuit uw sociale betrokkenheid en maatschappelijk ondernemen doen wij hierbij een verzoek om een financiële steun aan dit unieke Gorinchemse evenement.                                                                                                           U kunt deze steun verlenen door deelname aan een van de doelen in onze Sponsorplan (zie item Sponsorplan), maar elk andere financiële ondersteuning is ons ook zeer welkom !

Het zal onze Stichting en de Gorinchemse gemeenschap zeer verheugen om mede door uw steun van het Jazzfestival Gorinchem een geslaagd evenement te maken.